Οργανώσεις

Προστασία απειλούμενων ειδών 

Για την προστασία τον απειλούμενων ειδών βοηθάνε κάποιες οργανώσεις.Για της οποίες θα βρείτε μέσα στο seti μας πληροφορίες εδώ θα σας της πούμε απλά ονομαστικά:

WWF

 

 

 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

 

 

 

ΑΡΧΕΛΩΝ

 

 

 

 

IUCN